O wydarzeniu

FintechRace to zawody dla max 24 uczestników, którzy mają ochotę poczuć emocje związane z rywalizacją w klimacie wyścigowym. Zawody odbywają się cyklicznie w godzinach wieczornych – zapisy oraz informacje na naszym fanpage’u Facebook lub telefoniczne  oraz przez formularz kontaktowy i rejestracyjny – ilość osób ograniczona.

Regulamin – FintechRace

Gokartowa Rywalizacja Fintechowa jest rozgrywana na halowych torach kartingowych w Polsce. FINTECHRACE to zawody dla amatorów, miłośników i fanów kartingu reprezentujących obszar fintechu w Polsce. Wyścigi II Sezonu będą rozgrywane w okresie marzec-listopad 2021 w różnych formach.

FintechRace to zawody dla max 24 uczestników, którzy mają ochotę poczuć emocje związane z rywalizacją w klimacie wyścigowym. Zawody odbywają się cyklicznie w godzinach wieczornych – zapisy oraz informacje na naszym fanpage’u Facebook lub telefoniczne – ilość osób ograniczona.

Zapisy:

Aby wystartować w FINTECHRACE gokartowej rywalizacji fintechowców należy spełnić poniższe warunki:

być osobą pełnoletnią;
być przedstawicielem firmy z obszaru fintech w Polsce i wypełnić formularz rejestracyjny, przejść szkolenie, znać znaczenie flag sygnalizacyjnych oraz pozostałych zasad bezpieczeństwa na torze (przed każdymi zawodami odbywać się będzie szkolenie z tych zasad);
zgłosić swój start telefonicznie lub przez formularz rejestracyjny;
opłacić wpisowe oraz opłatę za start;

Zasady zgłaszania:

Teamy – dwu osobowe (jedna firma jeden team)
Zawodnicy – max 24 na zawody
Eliminacje – grupa max 12
Wyścig główny – max 12 zawodników z najlepszym czasem z eliminacji

Wyścig składa się z:
– trening, rozpoznanie toru (ok 15 minut)
– kwalifikacje, najlepszy czas (ok 15 minut)
– wyścig finałowy (12 okrążeń)

Przebieg zawodów:

FintechRace 2021 będzie składać się z 7 punktowanych rund. O zwycięstwie w całym GP decyduje suma uzyskanych punktów w poszczególnych rundach.

Szczegółowa rozpiska godzinowa:

FintechRace I Sezon będzie rozgrywany w czwartki o godz. 19.30 (począwszy od 18.03.2021 r)*

*organizator zastrzega sobie prawo zmiany dnia/godziny/formy zawodów po wcześniejszych ustaleniach z uczestnikami.

Terminy:

marzec
kwiecień
maj

czerwiec

wrzesień

październik
listopad

Opłaty:

Wpisowe: Informacje u organizatora

Regulamin i kary:

Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z ogólnym regulaminem każdego toru , na którym odbywają się poszczególne zawody. Szczegóły dotyczące samych rund będą objaśniane każdorazowo na odprawie przed zawodami. Kary nakłada sędzia główny wyznaczony przez organizatora. Decyzje sędziego głównego są nieodwołalne i ostateczne.

Rodzaje kar:

– upomnienie

– nałożenie kary czasowej (5-60 sek.) jako dodatkowego czasu doliczonego do sesji kwalifikacyjnej bądź przejazdu w wyścigu;

– całkowite wykluczenie zawodnika z zawodów – dyskwalifikacja.

Zasady, wykroczenia i kary

1. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad określonych niniejszym regulaminem pod rygorem nałożenia przez sędziego jednej z kar przewidzianej w niniejszym regulaminie, o ile nie ustalono z góry kary nakładanej za złamanie wskazanego punktu regulaminu.

2. W momencie jakiejkolwiek kolizji, wypadku bądź awarii gokarta, zawodnik zobowiązany jest podnieść rękę do góry w celu przywołania obsługi toru bądź sędziego, cały czas pozostając w gokarcie.

3. Tor jazdy: zawodnik poprzedzający ma prawo wyboru optymalnego toru jazdy i zmiany tego toru jeden raz przed zakrętem jak również zamykania tzw. „drzwi”, czyli blokowania rywala jadącego z tyłu poprzez zejście do wewnętrznej zakrętu. Zamykanie „drzwi” może odbywać się przy wejściu w zakręt do momentu kiedy gokart atakujący z tyłu znajduje się poniżej 1/2 swojej długości w stosunku do karta broniącego swojej pozycji. Od połowy długości każdy z zawodników musi zachować swój tor jazdy po stronie, na której aktualnie się znajduje.

4. Wyprzedzanie: sposób rywalizacji zawodników pozostaje dowolny z zachowaniem wszystkich wymienionych przepisów objętych niniejszym regulaminem. Następujące rzeczy są niedozwolone i karane podczas manewru wyprzedzania: ewidentne wypchnięcie z toru jazdy w tył zawodnika poprzedzającego, zepchnięcie zawodnika na bandę ze skutkiem poważnej utraty prędkości bądź doprowadzenia do kolizji oraz spowodowanie kolizji podczas wykonania nieprzepisowej próby ataku. Kary od 5sek.-60sek. – do decyzji sędziów.

W każdej pozostałej sytuacji, w której zawodnik dopuści się cięższych przewinień otrzymuje dyskwalifikację w rozgrywanym wyścigu w postaci otrzymania czarnej flagi.

5. Podczas okresu żółtej flagi, zawodnik będący aktualnie na pierwszej pozycji ma za zadanie znacznie obniżyć swoją prędkość tak, aby w możliwie najkrótszym czasie pozostali zawodnicy mogli utworzyć szyk do ponownego wznowienia wyścigu. Za rażące naruszenie tego przepisu i bezcelowe wydłużanie okresu neutralizacji lider otrzyma ostrzeżenie i doliczenie dodatkowych 5 sekund do całkowitego pokonanego przez niego dystansu, za ponowne naruszenie tego przepisu w tym samym wyścigu nakładana będzie kara w postaci wywieszenia czarnej flagi.

6. Awarie: w przypadku wystąpienia awarii w gokarcie przed rozpoczęciem wyścigu, zawodnik może mieć wymieniony kart na inny, jeśli rezerwowy jest dostępny. W trakcie trwania wyścigu odpada z zawodów lub zostaje usunięty z toru, gdy awaria karta jest na tyle poważna, iż stwarza realne zagrożenie dla pozostałych zawodników (nakaz zjazdu do boksu zasygnalizowany przez sędziego czarną flagą).

7. Następujące pozostałe rzeczy są niedozwolone w trakcie zawodów:

– jazda zygzakiem;

– celowe uderzanie i popychanie;

– gwałtowne hamowanie bez uzasadnienia;

– blokowanie rywali podczas dublowania;

– zdejmowanie kasku i innych elementów ubrania podczas jazdy do momentu zatrzymania gokarta w wyznaczonym regulaminowo lub wskazanym przez sędziego miejscu.

– wysiadanie z gokarta na torze podczas trwania jazdy bez zezwolenia sędziego lub obsługi toru.

– wszelkie inne nie wymienione tu zachowania niebezpieczne lub mające na celu uniemożliwienie udziału w zawodach rywalom;

Punktacja:

1. – 20 pkt
2. – 17 pkt
3. – 15 pkt
4. – 13 pkt
5. – 12 pkt
6. – 11 pkt
7. – 10 pkt
8. – 9 pkt
9. – 8 pkt
10. – 7 pkt
11. – 6 pkt
12. – 5 pkt

[Rafał Tomkowicz]